White Swirl Tile
Stoneware, slip on-lay,
raku fired, 5 x 5.25 x 3/8 in, 2007
Portfolio
Shows
Contact