Koi Head Tile
Stoneware, slip marbling & slip on-lay, 7.4 x 6 x 1/2 in, 2008
       
Portfolio
Shows
Contact